Child of Zambia

Hjälp oss utbilda

Föreningen Child of Zambia bildades för att stödja lokala föreningar i Zambia i deras strävan att ge utsatta barn möjlighet att utbilda sig och förse barnen och deras familjer med mat och på sikt bryta fattigdom förorsakad av brist på utbildning.

Läs mer

Det finns många barn i Zambia som har förlorat sina föräldrar som ett resultat av HIV/AIDS epidemin. Barnen lämnas ofta i vård av sina åldrande släktingar. Vårdnadshavarna är ofta fattiga, utsatta och, inte sällan, för gamla att arbeta och har därmed ingen möjlighet att försörja sig själva eller barnen.

Det finns olika projekt i Zambia som syftar till att hjälpa utsatta barn. För att förbättra barnens möjligheter behöver man ta ett holistiskt grepp där man inte bara fokuserar på barnens behov men även ser till att vårdnadshavarna har mat för dagen så att de kan ge barnen en trygg hemmiljö. Barnen behöver god kost och trygghet för att kunna ta tillvara de möjligheter som erbjuds.

CHAINDA CENTRE FOR UNDERPRIVILEGED CHILDREN AND WOMEN

Chainda centrum för utsatta barn och kvinnor är en ideell organisation som etablerades år 2000. Den är registrerad i Zambia enligt landets lagar. Föreningen drivs av en grupp kvinnor och är begränsad till de utsattas närmiljö.

FACE OF A CHILD FONTATION

Face of a Child Foundation (FOACF) är ett barnhem som etablerades i september 1998 men registrerades som en ideell förening först i maj 2012. Hemmet ligger i ett förstadsområde av Ndola som heter Kantolomba.

SPONSOR FORSBACKA IK

Child of Zambia har under 2019 ett sammabete med Forsbacka IK fotboll För varje säsongskort som säljs till Forsbackas matcher går 50 kr till Child of Zambia. Forsbacka har även skänkt fotbollsartiklar i form av skor, bollar, matchställ till barnen i Zambia.

Vill ni också bli företagssponsorer?